Абдуразаков Ишенбай Абдуразакович
Трага
«Келечектин долбоору» саясий изилд фондунун байкоочу кеешинин трагасы,Кыргызстан — Жапония коомунун президенти
Карабаева Надежда Александровна — Траганын орун басары — Кыргыз Республикасынын мамлекеттик, муниципалдык мекемелердин жана коомчулукту тейл кызматкерлеринин профсоюзунун борбордук комитетинин башкы адиси;Элебаев Нурбек Беккулович — Траганын орун басары — «Ниет-Аракет» каржы-консалтингдик компаниясы;

Молдогазиев Айбек Бейшеевич — Жоопту катчы — коомдук ишмер;

Ташматова Сайера Абдужалаловна — Кыргыз Республикасынын кмтнн алдындагы Кыргыз Мамлекеттик Юридикалык Академиянын «Мамлекеттик жана эл аралык укук теориясы» кафедрасы;

Кемелбаев Нургазы Кемелбаевич — Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин алдындагы Дипломатиялык академиянын профессору, Кыргыз Улуттук Универститетинин эл аралык мамилелер факультетинин профессорунун милдетин аткаруучу;

Автандил Эрнэст — «Демократия жана жарандык коому чн Коалициясы» коомдук бирикмеси;

Акеров Таалайбек Абдраманович — «Пегас Ала-Тоо» ЖЧК;

Макеев Эркин Мукашович — Кыргыз Республикасындагы «BODRE S.A.» француз компаниясынын кл;

Шаршеев Искендер Шеримбекович — «Мот-Ула» ЖЧК, Жаннат» мейманканасы;

Темиркулов Азамат Азатбекович — Борбор Азиядагы Америка Универститети;

Омуралиев Кубанычбек Касымович — АКИпресс маалымат агенттигинин редакциялык кеешинин трагасы;

Юсупов Бактыбек Ажибекович — «Крамтрек» ЖЧК клчлг.